RO HU EN DE FR

„Identitatea europeană sub lupă: asincronii, simbioze sau necesitatea unei convergențe?”

Număr voturi
168

O scurtă descriere a inițiativei RO

Ne dorim sprijin pentru organizarea unui workshop tematic în cadrul mai larg al Sesiunii Naționale de Comunicări Științifice pentru Studenți „Ecouri din social”, menit să problematizeze discursurile inerente ridicate de paradigma culturală ce pledează pentru o racordare a identităților locale, „periferice” la un construct identitar „european”. Ce presupune această racordare?; În ce termeni putem discuta despre asincronii în plan economic, politic, social și cultural? Cum și de ce ar trebui să depășim asincroniile amintite? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările centrale pe care ar urma să le adresăm în cadrul workshop-ului organizat în cea de-a doua zi a conferinței (16 mai 2015, ediția V). Pentru ca această activitate să se concretizeze, avem nevoie de suport material pentru promovare, cazarea invitaților speciali și fonduri minimale pentru protocol. Pentru ca rezultatele discuțiilor din cadrul workshop-ului să aibă impact și relevanță pentru posibile strategii și politici culturale este imperios necesară invitarea unor personalități cu expertiză în diverse domenii tangențiale temei centrale a atelierului. Tematica multifațetată a construirii de identități necesită o abordare transdisciplinară, din unghiurile de analiză ale: Sociologiei migrației, Sociologiei statului, Filosofiei culturii, Studiilor culturale, Studiilor internaționale, Sociologiei opiniei publice și, nu în ultimul rând, a Antropologiei urbane. Workshop-ul este organizat de o echipă compusă din 12 tineri aflați la început de carieră academică, care se remarcă prin inițiativă, creativitate, pasiune, responsabilitate și perseverență. Experiența organizării acestei conferințe în anii precedenți de către o parte din echipa actuală de proiect, va aduce un plus de profesionalism, care garantează pentru succesul atelierului de discuții. Un alt segment de actori implicați direct în această activitate îl constituie: invitații, cu experiență în ariile de specialitate anterior amintite, moderatorul, care va asigura buna desfășurare a planului discuției și a managementului timpului și, nu în ultimul rând, publicul. Publicul nu va constitui o instanță pasivă, fiind încurajate luarea de poziție și intervențiile pe tot parcursul workshop-ului.